Welcome to Upton Tea Imports!
(800) 234-8327

Yunnan Green Mao Feng
Out of Stock Quick Shop
ZG22
$0.17/cup

China Green Mao Jian
Out of Stock Quick Shop
ZG54
$0.48/cup

Si Feng Long Jing (Lung Ching) Org
Out of Stock Quick Shop
ZG72
$1.44/cup

Seasons Pick Shou Pu-Erh
Out of Stock Quick Shop
ZH02
$0.17/cup

Wuliang Mountain Sheng Pu-erh
Out of Stock Quick Shop
ZH55
$0.45/cup

Chung-Hao Jasmine Imperial
Out of Stock Quick Shop
ZJ55
$0.24/cup

Keemun Xiang Luo
Out of Stock Quick Shop
ZK52
$0.47/cup

Keemun Mao Feng Imperial
Out of Stock Quick Shop
ZK99
$0.36/cup

Milk Oolong
Out of Stock Quick Shop
ZO11
$18.25

Floral Huang Jin Gui
Out of Stock Quick Shop
ZO21
$0.2/cup

Tie-Guan-Yin Oolong 2nd Grade
Out of Stock Quick Shop
ZO78
$.22/cup

Floral Tie-Guan-Yin Oolong
Out of Stock Quick Shop
ZO82
$0.42/cup